Tuesday, December 3, 2013

Felaket Durumlarında Switchover Yapılması

Bu yazıda dataguard yapısında çalışan canlı sistemde switchover işlemi yapılacak, daha sonra database role ler eski haline getirilecek. Test işleminde switchover yapıldıktan sonra standby ın log_archive_dest_1'ine yazamama durumu ile karşılaşılıp çözümü gösterilecek.

Developer Erişim Durumlarında 2.Standby Veritabanının Kontrolü

Bu yazıda dataguard yapısında çalışan canlı sisteme developer erişiminin kontrollü bir şekilde verilmesi senaryosu uygulanacak. Bunun için bir 1 aktif ve 1 standby veritabanından oluşan sisteme 2. bir standby eklendiği varsayılıyor.  Aşağıda physical standby - snapshot standby geçişini göreceksiniz ve snapshot standby - physical standby geçişinde 2.standby makinesinin olası rol değişmeme problemiyle karşılaşıp çözümünü göreceğiz. 


Thursday, May 2, 2013

How to Move Primary Server in a DataGuard Environment to Another Host with Upgrading O/S


Hello everyone,With this my first post, i am gonna show you how to move a primary database server in a dataguard environment from CentOS 5.6 64 bit to Oracle Linux 6 64 bit.

Recreating Oracle EM after changing IP address of Primary Server in a DataGuard Environment

Hello everyone,

In this post, i am gonna change ip address of a primary server in a dataguard environment.

You may ask why i am doing this :)

Because i moved primary server to another host, and i have to assign ip address of old machine to new host so that applications will work.

Multiplexing Archive and Online Logs in primary server in a DataGuard Environment With Simulating Missing Destinations

Hello everyone,

In this post, i will multiplex archivelog destinations in a simple dataguard environment. In addition to that, i will multiplex online logs to remote disks.

Creating Rman Crontab Scripts for Backup Operations

Hello everyone,

In this post, i am gonna create two rman backup scripts on O/S and i will add them to crontab.

I need two scripts form backup operations and two other scripts to run these rman backup scripts. I am separating rman backup scripts from the scripts which run them in order to get easy maintenance on scripts.