Friday, January 24, 2014

DataGuard Ortamında Veritabanlarının Patchlenmesi

Oracle tarafından belli aralıklarla çıkarılan patchlerin veritabanlarına uygulanması, alınan hataların veya bugların çözümü için gereklidir. Oracle bu hatalara yönelik çözümlerini patchler çıkartarak yayınlar. Bu patchlerin bazıları bug çözmeye yönelik iken bazıları da bir yandan veritabanı sürümünü yükseltir. Bu yazıda DataGuard ortamında patch yapılmasını anlatacağım. Oracle Linux 6.3 64 bit de koşan 11.2.0.3 veritabanlarımızın Patch 17540582 - 11.2.0.3.9 Patch Set Update  ile patchlenmesini bulacaksınız.

Tuesday, January 21, 2014

SAP Sistem Copy İşleminde Backup/Restore Adımındaki SP2-0027 Hatasının Çözülmesi

Merhabalar,

Bu yazımda SAP de sistem copy amacıyla yedekten döndükten sonra, Backup/Restore adımında aldığımız "SP2-0027: Input is too long (> 2499 characters) " hatasını hakkında uyguladığım bir workarounddan bahsedeceğim.

Veritabanı Sunucularında AUD$ Tablosunun SYSTEM Tablespace’inden Farklı bir Tablespace Altına Taşınması

Veritabanı ile ilgili audit kayıtları veritabanı içinde saklanacaksa SYSTEM şeması altındaki aud$ tablosunu kullanır. Ancak bu durumda aud$ tablosu aşırı büyüme göstereceği için SYSTEM tablespacei büyüyecektir. SYSTEM tablespace’inin SYS objeleri dışında büyümesi istenen bir durum değildir.

Sadece Yedek Dizinini Okuma Hakkı Olan User Oluşturulması

Merhabalar,
Bu yazıda Backup Exec için Ralus agent kurulumu yaptıktan sonra yedeklerin alınması için erişimde kullanılacak userın sadece yedek dizinini okumasını sağlayacak bir konfigürasyondan bahsedeceğim.